top of page

מי יודע לקרוא סימנים?

בעלת עסק שהשקיעה מאמצי שיווק להנחיית קבוצות בתחום עיסוקה, סיפרה לי שכל ההצעות שקבלה היו לא מדויקות. מה זה אומר היא שאלה? הציעו לה קבוצה אחת שפסלה כי היתה רחוקה מדי וביום לא הכי נוח, קבוצה אחרת נפסלה על ידה כי היתה בה רגישות נפשית גדולה מדי, קבוצה נוספת הציעה סכום נמוך מדי. לקוח אחר סיפר לי השבוע שהציעו לו פעילות שסירב לה כיוון שהתדמית של הלקוח נמוכה מדי, וזה לא יעזור לו בעתיד להציג אותו כסיפור הצלחה.

הם שאלו האם זה אומר שלא שיווקו נכון? או שלא כיוונו נכון מבחינה אחרת?

אני מאמינה שמפת המקרא לקריאת הסימנים חבויה בין המטרות שהצבנו להתרחבות העסק.

שני בעלי העסקים הללו הציבו מטרה ברורה להגדלת מספר הלקוחות וההכנסה. לא תמיד יש לי דעה נחרצת :) במקרה הזה יש ויש. אם מציעים לך תיקח! גם אם זה לא בדיוק מה שחשבת. כשאתה נמצא במקום שאתה רוצה להרחיב, האסטרטגיה לתקופת זמן מוגבלת תהיה: תמיד - כן! לאחר תקופה, תבחן שוב. אני מאמינה שאי אפשר לדבר בשני קולות. כלומר חשוב לדבר בקול אחד. אם אתה רוצה להיות מומחה בתחום שלך או להגדיל מספר לקוחות כדאי מאוד לעשות את זה בפועל ולהתנסות בהצעות שמגיעות אליך. כשאתה כבר "מלא בעבודה" ועשית את קפיצת המדרגה שלך, זה זמן לחשוב מחדש ולדייק את הפעילות שוב. עד אז, תגידו כן! בהצלחה


4 views0 comments

Comments


bottom of page