top of page

המציאות שלנו השתנתה, ולכן גם החלומות

בשנתיים האחרונות השתנה לכולנו המציאות. זה דיי ברור. אבל מה שמעניין לראות שלרבים מאיתנו השתנו גם החלומות בעקבות כך. רבים מאיתנו מבקשים להכנס עוד קצת פנימה לנפש ולגלות מצבורי אוצרות חדשים-ישנים בתוכנו. רבים מאיתנו כמהים להכנס עוד קצת פנימה וליצור משם תנועה החוצה להשפעה גדולה רחבה יותר. על זאת ועוד בלייב השבועי שלי - ״לפתוח את השבוע בטוב״ / ״העסק בראי הפרשה והתקופה״ והפעם על המאבק של יעקב במלאך המסתורי, שלתפיסתי הוא קול פנימי בקרבנו שמבטא את ההתנגדות והגבולות שלנו על החלום שאנו מציבים לעצמנו כל פעם מחדש. השאלה הזו של האם לברוח ולהמנע מלהגשים או להתמודד גם עם ה״שיט״: הפחדים, ספקות, חששות. התשובה שיעקב מביא היא - תעשו מה שנכון לכם באותו רגע. לפעמים נכון ״לברוח״ על מנת להתעצם, לאגור כוחות ברוח ובחומר ולפעמים נכון לנו להתמודד מול הפחד בכבודו ובעצמו. ובאמת פעם אחת יעקב בורח לאחר הסיפור של הבכורה מול עשו, כי כנראה הרגיש שלא היה לו מספיק כוח, ופעם השניה, לאחר שצבר מודעות, משפחה, ושפע חומרי הוא מרגיש כי יכול להפגש שוב עם עשו. וגם לנו כדאי תמיד לבחון האם יש לנו מספיק כוחות נפשיים, חומריים ומשפחתיים להתמודד עם החלום, המטרה או שאנחנו צריכים לצבור עוד קצת. את זה... רק אנחנו יודעים ובגלל זה כדאי להשקיע ולפתח את המודעות שלנו. זוהי איכות שרק הולכת וגדלה בקרבנו עם השנים, עם הלימוד, התובנות.
6 views0 comments

Kommentare


bottom of page