top of page

ניתן להיעזר בקלפים באופנים הבאים:

לפתוח את היום עם הצהרת התפתחות

בנגיעה במסך מתקבל קלף מסר.

המסר פותח לך מנעד הזדמנויות יומי לעידוד, חיזוק היום שלך.

התבוננו בקלף, ובררו היכן זה פוגש אתכם ואיך זה יכול לסייע למהלך היום.

הקלפים מאפשרים להיפתח לתפיסות חיוביות לחיים, ולחיות חיי הגשמה והשפעה.

כשעולה שאלה או התלבטות בתחום מסוים

מומלץ לשאול שאלות פתוחות המרחיבות את מנעד התשובות ולהקליק לקלף מסר. לדוגמא:

מה יאפשר לי:

להצליח / להחליט / לרומם את הרוח / לממש את הפוטנציאל /

לבחור נכון ועוד...

באיזה אופן נכון לי:

להתפתח / לתפוס את המציאות / לפרש את המצב ועוד...

כיצד לנהוג / לחשוב / להאמין כדי ש:

שקיימת דרך נוספת שמובילה לתוצאה מיטיבה עבורי.


איך אגביר את הביטחון בכל הנוגע ל...

איזה מסר יפוגג לי את הפחד ש... / מ...

במידה וקיימת התלבטות בין מספר אפשרויות ניתן להקליק לקלף ולקבל מסר עבור כל אפשרות.

 

לעיתים נרצה להבין את הדרך שעלינו לעבור בנוגע לסיטואציה מסוימת ואילו שינויים תפיסתיים לעשות.

במקרה זה נבחר 3 קלפים

הקלף הראשון מסביר איך להמיר דאגה לאגדה.

נשאל את עצמנו: אילו הכל היה אפשרי עבורי, ממש כמו באגדות, הייתי... השלימו את המשפט באמצעות המסר שהתקבל מהקלף

הקלף השני מסביר איך להמיר את הפחד לדחף.

נשאל את עצמנו: אילו הפחד לא היה קיים, הייתי...

השלימו את המשפט באמצעות המסר שהתקבל מהקלף.

הקלף השלישי הוא התוצאה הסופית.

זו התמונה האולטימטיבית עבורך לסיטואציה שהעלית.

יש לקרוא את המסר, להתחבר לתובנה שעולה ולהטמיע אותה, בכל הנוגע לסיטואציה עליה נשאלה השאלה.

* הקלפים מנוסחים לעת עתה בלשון נקבה, אך מתייחסים לשני המינים.

מדבקה.png
bottom of page