top of page

להאיר את העולם כולו - הבידול בעסק שלך - לקראת חנוכה

בטח רובכם מכירים את משפט ההשראה הנפלא הזה של הרב קוק. אני רוצה לקשור אותו הן לחנוכה (אם כי הנר הספציפי הזה דולק כל יום) והן לנושא העסק והשיווק: הידיעה הזו שלכל אחד יש בידול, והוא מיוחד בעולם הזה חוברת להבנה שעלינו ליצור השפעה בעולם, כך שכל אחד ואחת ידעו עלינו. זו האחריות שלנו, והיא אינה סותרת את ערך הצניעות. כאשר נהיה מוכנים לראות את השיווק ככזה שעוזר לנו להשפיע על הרבה אנשים, ויוצר חיבור למשהו שהוא יותר גדול מאיתנו אישית, יהיה לנו קל יותר עם החשיפה ברשת, עם ההוצאה לאור של כל הכישורים שלנו דרך פרסום ושיווק. למעשה יש לנו משימה והיא לגלות לעולם את האור, את המתנה שקבלנו, את הכישורים, השירותים והמוצרים שלנו, והמשימה הזו היא עמל, עבודה בפני עצמה, אז צאו לעבוד! ובדרך תנסו גם להנות ממנה, כי יש ממה. בהצלחה וחג חנוכה שמח.

צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו. - הרב קוק


1 view0 comments

Comments


bottom of page