top of page

באיזו תיבה אתה חי? והאם נוח זה טוב או רע?

מה המסגרות שאנחנו יוצרים לעצמנו בחיים?

האם אנחנו יודעים לפרק מסגרות או שמחכים שיפרקו לנו אותן?

הם צריך להרוס את המסגרת הקיימת מהיסוד (כמו המבול) כדי לבנות חדשה?

איך אנחנו מתכוננים ליצור מסגרת חדשה?

איזו תמצית הטוב אנו לוקחים מהמסגרת הקודמת - ה׳ בחר את נוח וזוג חיות מכל מין? מה אנו בוחרים?

נוח היה מוזר כשבנה את התיבה איך התייחסו אליו והאם זה היה לו אכפת? איך אנחנו מתייחסים למוזרויות בחיינו?

איך אנחנו תופסים משהו שהוא מחוץ למסגרת?

האם אנחנו חוששים שנתפס מוזרים בעיני אחרים כשאנו יוצרים נוכחות שיווקית?

ואיך אפשר להסיר מעצמנו את החשש הזה?

למה ה׳ התכוון בכך ש״יצר מחשבות לב האדם רק רעות כל היום״?

האם אנחנו רעים מיסודנו או שהנטיה האוטומטית שלנו היא ליצר מחשבות רעות ועלינו להילחם בזה?

איך יוצרים חופש בתוך מסגרת ולמה זה כדאי?

האם כשנוח לנו זה טוב או רע?

עוד הרבה שאלות וגם קצת תשובות ותהיות, כאן בסרטון:
21 views0 comments

Comments


bottom of page