CELEBRATE WITH A BIG TITLE

 לוח  לתכנון שנתי 

יוצרים מציאות עסקית

2016-2017 תשע"ז

הכנס לתכנון וזימון לשנה עסקית מוצלחת

בכנס נחווה ונלמד כלים לתכנון וקידום העסק "בחומר"

וכיצד לרומם את עצמנו "ברוח"

לפרטים נוספים:

 

רינת‭ ‬בורג‭, ‬ יועצת‭ ‬להרחבת‭ ‬העסקים‭ ‬והתודעה.

‬בעלת‭ ‬נסיון‭ ‬של‭ ‬מעל‭ ‬10‭ ‬שנים‭ ‬בהובלת‭ ‬בעלי‭ ‬ובעלות‭ ‬עסקים‭ ‬להתרחבות‭ ‬עסקית‭ ‬ואישית‭. ‬אני‭ ‬מאמינה‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬הינו‭ ‬מיוחד‭ ‬ומבטא‭ ‬את‭ ‬כישוריו‭ ‬בדרך‭ ‬ייחודית‭ ‬רק‭ ‬לו‭.

‬שמחה‭ ‬לסייע‭ ‬לאנשים‭ ‬לעשות‭ ‬חיבור‭ ‬מיוחד‭ ‬לעצמם‭

‬ומתוך‭ ‬כך‭ ‬לעשות‭ ‬פריצות‭ ‬דרך‭ ‬עסקיות.‬

‬להגדיר‭ ‬מטרות‭ ‬ברורות‭ ‬ולהשיגן‭ ‬בצורה‭ ‬נעימה‭ ‬ומדויקת ‬מתוך‭ ‬ידיעה‭ ‬כי‭ ‬הכל‭ ‬אפשרי‭.‬

‭ ‬ 

‭"‬צריך‭ ‬שכל‭ ‬איש‭ ‬ידע‭ ‬ויבין‭, ‬שבתוך‭ ‬תוכו‭ ‬דולק‭ ‬נר‭, ‬ואין‭ ‬נרו‭ ‬שלו‭ ‬כנר‭ ‬חברו‭

ואין‭ ‬איש‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬נר‭. ‬וצריך‭ ‬שכל‭ ‬איש‭ ‬ידע‭ ‬ויבין‭,‬

‬שעליו‭ ‬לעמול‭ ‬ולגלות‭ ‬את‭ ‬אור‭ ‬הנר‭ ‬ברבים‭,‬

ולהדליקו‭ ‬לאבוקה‭ ‬גדולה‭ ‬ולהאיר‭ ‬את‭ ‬העולם‭ ‬כולו‭". - ‬הרב‭ ‬קוק

לפרטים נוספים: 

עיצוב ובנייה www.studio-up.co.il | צילום: גלעד מור